Proiectare pentru faza studiului de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenție asupra clădirilor existente (pe componentele arhitectură, rezistență, instalații), cu estimări de materiale și costuri

În baza experienței noastre anterioare și de asemenea în legatură cu partenerii noștri în domeniul construcțiilor și imobiliar, pe baza studiului de arhitectură vom fi capabili să facem estimări de costuri cu marje pentru viitoarea dvs. investiție, așa încât să se poată face o previziune de costuri totale.